Mitt kombinerade intresse för skrivande och skog resulterar ibland i artiklar som jag publicerar här tillsammans med andra nyheter!

Klicka på titlarna för att öppna artiklarna som PDF-filer.

2018-08-27
En annorlunda skogsexkursion
Följ med på exkursion den 22:e september!
Plats: Pauliström
Ämnen (urval) Trädslagsval och ståndortsanpassning, rötskador på tall, svårföryngrad mark, skogar med höga naturvärden.
Läs mer om anmälan i PDF:en!

2018-02-07
Köpa fastighet- Markens egenskaper är viktiga
Den perfekta skogsfastigheten, om den ens finns, kommer väldigt sällan ut till försäljning. Om den gör det i just det område du kan tänka dig att köpa blir det ofta huggsexa bland budgivarna. Lär dig istället att identifiera utvecklingspotentialen i en fastighet redan när du läser prospektet, och kanske leta över ett större område. Skogsbruk är långsiktigt och tar tid och därför är det viktigt hur skogs-fastighetens ”stomme” ser ut- skogsmarken.

2017-12-15
Analysera ungskogar med flygbilder
En skogsfastighet är till salu. Prospektet verkar lovande, men du är lite osäker eftersom fastigheten ligger en ganska lång resa hemifrån. Visserligen har du goda skogliga kontakter i området, men varför inte göra en liten analys själv? Enkelt och utan några särskilda programvaror, hemma i TV-soffan. I denna följetång börjar vi med ungskogarna!

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

2017-11-25
Nytt kontor och nya möjligheter!
Under november månad har flytten till H3 businesscenter blivit klar efter lite slutlig leverans av kontorsmaterial
m.m. Välkommen in på en kopp kaffe och en pratstund!
Besöksadress är Biogränd 7, Oskarshamn. Ingång ifrån västra sidan av Flanaden.

2017-11-24
Sveriges näst högsta tall funnen

2017-06-21
DEBATT: Vad kostar det att vara certifierad?

2017-05-31
Virkesaffärer och stolthet
– Jag fick 400 spänn kubiken!
Omgivningen hajar till en aning på skjutba-nan/marknaden/järnhandeln/släktmiddagen. Skogsägare Asp har precis upplyst skogsä-gare Björk om det pris som denne fått för sin senaste slutavverkning, övertygad om sitt strålande affärssinne. Skogsägare Björk svarar försynt: För vilken kubik? Skogsägare Asp blir genast mållös.

2017-02-04
Råvaruförsörjning kostar pengar-men hur mycket
Det är förhållandevis lätt att skapa sig en uppfattning över vad ditt virke är värt vid bilväg. Det beror av sortiment, kvalité och kvantitet. För köparen är priset vid bilväg bara ett delsteg av kostnaden för råvaruförsörjningen på vägen till industrin. Vad är det som kostar sen?

2017-01-30
Köpa skog med fastighetsbildning-Två lantmäteriförrättningar där det gick fullständigt snett
I den förra artikel diskuterades kring den rådande situationen kring att köpa skog med Lantmäteriet förrättningar. Förrättningar som gäller skogsmark är i sammanhangen försvinnande få. I den tidigare artikeln hänvisades till ett antal fall som nått media. Här kommer ytterligare två exempel. Senare kommer ytterligare ett fall redovisas, men det är ännu inte avslutat.

2017-01-19
Köpa skog via fastighetsbildning- Då bör du kanske tänka om
Att köpa till mer skogsmark uppfattas av många som en god investering och att innehavet utvecklas. Tillköp kan ske som hela fastigheter eller delar av fastigheter. Köps en hel fastighet kan köparen söka lagfart och övertar fastigheten precis som den är. Köpen kan också ske via olika typer av fastighetsbildning, exempelvis avstyckning eller reglering, något som genomförs via lantmäteriförrättningar.

Det har tidigare varit ett bra sätt skapa rationellare och större brukningsenheter. På senare tid har det på många håll utvecklats till en sorglig historia och det kommer dröja innan det blir förbättringar. Den här artikeln är därför betydligt längre än brukligt, men det krävs för att illustrera problematiken.

2017-01-15
Utveckla ditt skogsbruk-Hybridlärk
För att utveckla ditt skogsbruk finns ett stort antal möjligheter och verktyg. Ett av dem är användning av exotiska trädslag, vilket kan ge ökad ekonomiskt tillväxt och en större riskspridning. Här går vi igenom Hybridlärk ur ett investeringsperspektiv.

2017-01-09
Att investera i skog-En annorlunda syn på risk-Överutnyttjande av Allemansrätten
Skogsmark beskrivs ofta som en stabil och säker investering med en låg direktavkastning men en historiskt god värdeutveckling. Det är dock inte helt riskfritt att äga skog. Den första tanken som slår många är risken för skador på skogen. Den här artikeln handlar istället vad som kan hända om Allemansrätten överutnyttjas.

2017-01-01
Skogsbruksplanen-aldrig fel men aldrig helt rätt-Hur kan det bli fel
Skogsbruksplanen är tveklöst det mest centrala beslutsstödet för privatskogsägaren. Underlag för skoglig planering, certifiering och investeringsbeslut är några av det möjligheter som erbjuds. Materialet bygger på mätningar och bedömningar av ett antal variabler. Det finns många vedertagna halvsanningar kring hur exakta mätningarna är, men hur ligger det till?

2016-12-30
Fem vanliga fallgropar när du granskar en offert på föryngringsavverkning
Offerter på avverkningar är skogsägarens bästa underlag för att göra jämförelse mellan olika aktörer. Att göra jämförelser är ofta väldigt svårt. Olika prislistor, längdkorrigeringar och omvandlingstal skapar oreda. Vi ska nu med det ekonomiska utfallet i fokus gå igenom fem vanliga fallgropar när du granskar en offert eller ett anbud och hur du undviker dem.

2016-12-30
Att investera i skog-En annorlunda syn på risk-Expropriation för luftledning
Skogsmark beskrivs ofta som en stabil och säker investering med en låg direktavkastning men en historiskt god värdeutveckling. Det är dock inte helt riskfritt att äga skog. Den första tanken som slår många är risken för skador på skogen. Den här artikeln belyser ett annat exempel, nämligen de brukningsrestriktioner och intrång som kan drabba skogsägaren som följd av expropriation för luftledningar.

2016-12-30
Att investera i skog-En annorlunda syn på risk – Nyckelbiotoper och Objekt med naturvärden
Skogsmark beskrivs ofta som en stabil och säker investering med en låg direktavkastning men en historiskt god värdeutveckling. Det är dock inte helt riskfritt att äga skog. Den första tanken som slår många är risken för skador på skogen. Den här artikeln handlar istället om de brukningsrestriktioner som omger skogar med höga naturvärden. Är det verkligen en risk?

2016-12-30
Att investera i skog-En annorlunda syn på risk-Expropriation för Väg och Järnväg
Skogsmark beskrivs ofta som en stabil och säker investering med en låg direktavkastning men en historiskt god värdeutveckling. Det är dock inte helt riskfritt att äga skog. Den första tanken som slår många är risken för skador på skogen. Den här artikeln belyser ett annat exempel, nämligen de brukningsrestriktioner och intrång som kan drabba skogsägaren till följd av expropriation för väg och järnväg.

2016-12-30
Virkesköparen som affärspartner
Virkesinköpare är den arbetstitel du som skogsägare oftast kommer i kontakt med. Lär dig att betrakta virkesinköparen som en affärspartner för att uppnå en sund affärsrelation.