Affärsrådgivning

Oavsett om ni äger lite eller mycket skog så innebär skogsägandet inte sällan stora affärer. Ett skogsfastighetsförvärv är troligen den största affären en skogsägare gör i sitt liv. Varje fastighet är unik, så det finns all anledning att inventera och kalkylera noga samt granska köpekontraktet en extra gång.

Vid en virkesaffär eller upphandling är era motparter ofta betydligt mer affärsvana. Anbuden är bitvis svåra att analysera och det finstilta i kontraktet upplevs av många som krångligt. Anlitar ni mig får ni hjälp att göra både bättre och enklare affärer. Det ger mer pengar i plånboken, en bättre överblick och ett tryggare skogsägande.

Styrning/förvaltning

Skogsägande innebär ett företagande, även om inte alla skogsägare ser sig som företagare. Skogsägande omfattar vid sidan av skogsskötsel bl.a. deklaration, juridik, myndighetskontakter och löpande affärer. Det kan också innebära värderingar, skogsbruksplaner, kontakt med banker eller rådfrågning kring en specifik sakfråga som kräver snabba och utförliga svar.

Behovet av hjälp och stöd varierar från person till person och över tid.
För vissa kan det kännas skönt att anlita någon för att ombesörja hela verksamhetens löpande drift. Andra kanske bara efterfrågar enstaka insatser. Mina tjänster anpassas efter ert behov, från enstaka punktinsatser och affärscoaching till helhetslösningar. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för er.

Verksamhetsutveckling

Vad vill ni med er skogsfastighet? Frågan är enkel, men svaret sällan detsamma. Varje skogsägare, eller blivande skogsägare, har sin syn och sina mål för sin verksamhet. De kan helt eller delvis vara ekonomiskt motiverade, men ofta finns även andra mer mjuka frågor närvarande. För den företagsamme kan skogen vara så mycket mer än bara virke och möjligheterna är många! För mig är det självklart – i din skog skall dina mål styra. Tillsammans kan vi utveckla ditt skogsägande efter dina mål och möjligheter.

Utbildning

Min verksamhet har som mål att skogsägare ska bli mer företagsamma och nå sina egna mål. Företagsamhet behöver inte innebära mer än att du som skogsägare blir bättre på att förhandla och ställa krav på uppdragstagare. Jag erbjuder utbildning för skogsägare och andra organisationer med anknytning till min verksamhet. Kontakta mig med era önskemål så kan jag ta fram ett förslag.